Prosto o pieniądzach - porady i opinie

Lokata na 8% w Kasa Polska – czy warto?

kwi 3, 13 • bezpieczne oszczędzanie, depozyty, gdzie oszczędzać, Kasa Polska, SKOKKomentowanie nie jest możliwe

W tradycyjnych bankach oprocentowanie lokat, nawet promocyjnych, na poziomie 8% w skali roku odeszło do lamusa już kilka miesięcy temu. Obniżki stóp procentowych sprowadziły je bliżej 5-6%, co widać w rankingach rachunków oszczędnościowych oraz lokat bankowych z kwietnia 2013r.

Zdecydowanie wyższe odsetki proponują swoim członkom niektóre spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Jedna z nich – Kasa Polska – w ofercie wiosennej do 30 kwietnia 2013r. proponuje nawet do 8% w skali roku na trzymiesięcznej lokacie terminowej. Czy warto z tej oferty skorzystać?

Czy Kasa Polska to bank?

Lokata Kasa Polska - 8% na 3 miesiące. Czy warto?

Lokata Kasa Polska – 8% na 3 miesiące. Czy warto?

Nie – Kasa Polska to spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (tzw. SKOK). Są to drugie obok banków instytucje finansowe w Polsce, które mogą w świetle prawa przyjmować depozyty i obciążać je ryzykiem. Od października 2012r. są objęte nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, ale wciąż różnią się od komercyjnych i spółdzielczych banków sposobem funkcjonowania oraz ochroną depozytów.

Jakie są najważniejsze różnice między SKOK-ami a bankami?

Klienci SKOK-ów stają się ich członkami – w większości kas wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Chodzi o wkład członkowski (w Kasie Polskiej 1zł zgodnie z tym statutem), wpisowe (80zł w Kasie Polskiej) oraz obowiązkowy udział (80zł w Kasie Polskiej). Korzystanie z niektórych produktów wiąże się z koniecznością nabycia dalszych udziałów, które są jednak zwracane zgodnie z zasadami określonymi w statutach kas.

Druga ważna różnica to inny system gwarantowania depozytów. W bankach komercyjnych oraz spółdzielczych jest to Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jest to Program Ochrony Depozytów Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych. Daje on gwarancję zwrotu 100% depozytu do kwoty 100 tysięcy euro, ale gwarantem nie jest państwo jak przy BFK.

Promocyjne lokaty Kasa Polska – kwiecień 2013

Jakie są warunki kwietniowej oferty lokacyjnej Kasy Polskiej? Jest kilka możliwości. Najatrakcyjniejsza, jeśli chodzi o oprocentowanie nominalne jest lokata na 3 miesiące ze stałym oprocentowaniem 8% w skali roku.

To bardzo wysokie odsetki – czy jest jakiś haczyk. Oprócz tego, że musimy zostać członkiem Kasy Polskiej, co wiąże się z obowiązkowymi kosztami opisanymi powyżej, żeby skorzystać z tak wysokiego oprocentowania na lokacie musimy wnieść 8 dodatkowych udziałów. Dla przypomnienia każdy z nich kosztuje 80zł i jest zwracany na zasadach opisanych w statucie Kasy Polskiej (tutaj cały dokument wraz z opłatami).

Czyli Kasa Polska proponuje nam ofertę wiązaną – wysokie oprocentowanie lokaty w zamian za zwiększenie udziałów w kasie.

Jest też coś dla klientów niezainteresowanych silniejszym wiązaniem się z Kasą Polską przy pomocy udziałów. Chodzi o długoterminowe lokaty o zmiennym oprocentowaniu dla członków kasy. Jakie są ich szczegóły?

Do końca kwietnia 2013r. Kasa Polska proponuje swoim członkom następujące promocyjne depozyty:

1. lokata na 18 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym (pomiędzy 7,5% a 6,5%)

2. lokata na 12 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym (pomiędzy 7,25% a 6,25%)

3. lokata na 9 miesięcy z oprocentowaniem zmiennym (pomiędzy 7% a 6%)

Tutaj aktualny cennik depozytów w SKOK-u Kasa Polska.

Czy warto założyć lokatę w Kasie Polskiej?

Oprocentowanie nominalne na pewno jest zachęcające, zdecydowanie wygrywa z obecną ofertą banków spółdzielczych oraz komercyjnych. Warto jednak pamiętać o różnicach związanych z koniecznością wniesienia opłat oraz udziałów, żeby zostać członkiem kasy, oraz różnicach w systemie gwarantowania depozytów.

Dla porównania warto przejrzeć ranking rachunków oszczędnościowych oraz lokat w kwietniu 2013r. Tutaj porównanie najlepszych ofert na depozytach i kontach oszczędnościowych w tradycyjnych bankach.

Tags: , , , ,